Regulamin

REGULAMIN NAUKI PŁYWANIA „LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE”


1. Każda osoba korzystająca z obiektu „Wodnik” w Paniówkach zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.

2. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.

3. Uczestników zajęć obowiązuje stosowanie się do uwag ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.

4. Kurs obejmuje dwa semestry. Czas jednej lekcji to 45 minut.

5. Opłaty dokonujemy bezpośrednio u Instruktora na pierwszych zajęciach każdego miesiąca lub całość za kurs na konto.

6. Wstęp na zajęcia mają osoby, które dokonały opłaty za kurs.

7. Kursant zostanie przydzielony do grupy na podstawie umiejętności pływackich ocenionych przez instruktora.

8. Organizator ma prawo do ograniczenia ilości uczestników w danej grupie.

9. Na zajęciach obowiązuje: strój pływacki, czepek, klapki, ręcznik.

10. Na całym obiekcie pływalni obowiązuje zmienne obuwie (również dla opiekunów).

11. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników oraz za nieszczęśliwe wypadki.

12. Przed rozpoczęciem kursu rodzic lub opiekun dziecka a także pełnoletni uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na udział w kursie nauki lub doskonalenia pływania w szkole.

13. Nieobecności nieusprawiedliwione oraz pojedyncze nawet spowodowane chorobą, nie podlegają rozliczeniu.

14. W uzasadnionych przypadkach odpracowaniu lub rozliczeniu podlegają tylko długotrwałe nieobecności usprawiedliwione zaświadczeniem lekarskim, doręczonym organizatorowi nie później niż 7 dni po zakończeniu choroby dziecka / uczestnika kursu.

15. Organizator kursu może przenieść zajęcia na inny termin lub obiekt jeżeli nie z jego winy zajęcia nie mogą się odbyć w wyznaczonym miejscu i terminie (np. gdy basen, na którym miały się odbyć zajęcia zostanie zamknięty lub ulegnie awarii).

16. Rodzice/opiekunowie dzieci nie uczestniczą w zajęciach. Po odprowadzeniu dziecka na pływalnię Instruktor sprawuje opiekę nad dzieckiem. Rodzic/opiekun odbiera dziecko po zajęciach.

17. Fotografowanie i filmowanie na zajęciach jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego zajęcia i Prezesa pływalni.

18. Uczestnik zajęć (rodzic) wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych, poprzez zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej LKS Jedność 32 Przyszowice

19. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie po jego rozpoczęciu organizator nie zwraca pieniędzy.

20. Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem REGULAMINU Szkoły „LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE”.

PARTNERZY: