REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA “LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE”

 • 1. Każda osoba korzystająca z obiektu „Wodnik” w Paniówkach zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu pływalni.
 • 2. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
 • 3. Uczestników zajęć obowiązuje stosowanie się do uwag ratownika lub instruktora prowadzącego zajęcia.
 • 4. Kurs obejmuje dwa semestry. Czas lekcji to 45 minut w grupach liczących maximum 15 osób.
 • 5. Opłaty dokonujemy bezpośrednio u Instruktora na pierwszych zajęciach każdego miesiąca lub całość za kurs na konto.
 • 6. Wstęp na zajęcia mają osoby, które dokonały opłaty za kurs.
 • 7. Kursant zostanie przydzielony do grupy na podstawie umiejętności pływackich ocenionych przez instruktora.
 • 8. Organizator ma prawo do ograniczenia ilości uczestników w danej grupie.
 • 9. Na zajęciach obowiązuje: strój pływacki, czepek, klapki, ręcznik.
 • 10. Na całym obiekcie pływalni obowiązuje zmienne obuwie (również dla opiekunów).
 • 11. Organizator zajęć nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników oraz za nieszczęśliwe wypadki.
 • 12. Przed rozpoczęciem kursu rodzic lub opiekun dziecka a także pełnoletni uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na udział w kursie nauki lub doskonalenia pływania w szkole.
 • 13. Nieobecności nieusprawiedliwione oraz pojedyncze nawet spowodowane chorobą, nie podlegają rozliczeniu.
 • 14. W uzasadnionych przypadkach odpracowaniu lub rozliczeniu podlegają tylko długotrwałe nieobecności usprawiedliwione zaświadczeniem lekarskim, doręczonym organizatorowi nie później niż 7 dni po zakończeniu choroby dziecka / uczestnika kursu.
 • 15. Organizator kursu może przenieść zajęcia na inny termin lub obiekt jeżeli nie z jego winy zajęcia nie mogą się odbyć w wyznaczonym miejscu i terminie (np. gdy basen, na którym miały się odbyć zajęcia zostanie zamknięty lub ulegnie awarii).
 • 16. Rodzice/opiekunowie dzieci nie uczestniczą w zajęciach. Po odprowadzeniu dziecka na pływalnię Instruktor sprawuje opiekę nad dzieckiem. Rodzic/opiekun odbiera dziecko po zajęciach.
 • 17. Fotografowanie i filmowanie na zajęciach jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego zajęcia i dyrektora pływalni.
 • 18. Uczestnik zajęć (rodzic) wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych, poprzez zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły pływania.
 • 19. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie po jego rozpoczęciu organizator nie zwraca pieniędzy.
 • 20. Dokonanie opłaty za kurs jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem REGULAMINU Szkoły “LKS JEDNOŚĆ 32 PRZYSZOWICE”

 

 

Kontakt

Ludowy Klub Sportowy
Jedność 32 Przyszowice
ul. Karola Miarki 1
44-178 Przyszowice
NIP: 969-12-32-389
23 1050 1298 1000 0024 0478 8222
lksjednosc32@poczta.fm
tel: 501 563 212

Sponsorzy

PARTNERZY: