Dotacje

LKS Jedność 32 Przyszowice w 2021 roku otrzymał z Gminy Gierałtowice dotacje:

  • Pierwszą w wysokości 31 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021.
  • Drugą w wysokości 62 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Z pływaniem przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2021.

LKS Jedność 32 Przyszowice w 2020 roku otrzymał z Gminy Gierałtowice dotacje:

  • Pierwszą w wysokości 28 500 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.
  • Drugą w wysokości 62 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Z pływaniem przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020.
  • Trzecią w wysokości 22 500 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Gierałtowice.
  • Czwartą w wysokości 11 400 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Gierałtowice.
  • Piątą w wysokości 2 800 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Półkolonie z Jednością. Środki pieniężne przyznano w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020.

Gmina Gierałtowice

LKS Jedność 32 Przyszowice otrzymał w roku 2020 dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 15 000 zł. Środki pieniężne przyznano z konkursu “Program Klub 2019”.

 

PARTNERZY: