Dotacje

LKS Jedność 32 Przyszowice w 2019 roku otrzymał z Gminy Gierałtowice dotacje:

  • Pierwszą w wysokości 17 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019.
  • Drugą w wysokości 10 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Szkolenie sportowe dzieci w pływaniu. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019.
  • Trzecią w wysokości 63 300 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Z pływaniem i piłką nożna przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2019.
  • Czwartą w wysokości 20 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Gierałtowice.

Gmina Gierałtowice

LKS Jedność 32 Przyszowice otrzymał w roku 2019 dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 15 000 zł. Środki pieniężne przyznano z konkursu “Program Klub 2019”.

 

PARTNERZY: