Dotacje

LKS Jedność 32 Przyszowice w 2022 roku otrzymał z Gminy Gierałtowice dotacje:

 • Pierwszą w wysokości 37 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022.
 • Drugą w wysokości 67 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Z pływaniem przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie organizacji zajęć sportowych i imprez towarzyszących (m.in.: turniejów, zawodów, obozów) dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego w roku 2022.
 • Trzecią w wysokości 23 500 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Gierałtowice w roku 2022.
 • Czwartą w wysokości 16 700 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Gierałtowice w roku 2022.
 • Piątą w wysokości 7 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Turniej piłki nożnej o Puchar Jedności z okazji 90-lecia LKS Jedność 32 Przyszowice. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznymorganizacja zajęć sportowych i imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego w roku 2022.

LKS Jedność 32 Przyszowice w 2021 roku otrzymał z Gminy Gierałtowice dotacje:

 • Pierwszą w wysokości 31 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021.
 • Drugą w wysokości 62 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Z pływaniem przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2021.

LKS Jedność 32 Przyszowice w 2020 roku otrzymał z Gminy Gierałtowice dotacje:

 • Pierwszą w wysokości 28 500 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020.
 • Drugą w wysokości 62 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Z pływaniem przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020.
 • Trzecią w wysokości 22 500 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Gierałtowice.
 • Czwartą w wysokości 11 400 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie piłka nożna. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Gierałtowice.
 • Piątą w wysokości 2 800 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Półkolonie z Jednością. Środki pieniężne przyznano w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020.

Gmina Gierałtowice

 • LKS Jedność 32 Przyszowice otrzymał w roku 2020 dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 15 000 zł. Środki pieniężne przyznano z konkursu „Program Klub 2019”.
 • LKS Jedność 32 Przyszowice otrzymał w roku 2022 dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 15 000 zł na realizację: zadanie publiczne ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej polegające na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży. Środki pieniężne przyznano z konkursu „Program Klub 2022”.
 • LKS Jedność 32 Przyszowice otrzymał w roku 2022 dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 21 000 zł na realizację: zadanie publiczne ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Środki pieniężne przyznano z konkursu Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
 • LKS Jedność 32 Przyszowice otrzymał w roku 2022 dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 19 305 zł na realizację: zadanie publiczne Certyfikacja Szkółek piłkarskich. Środki pieniężne przyznano ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2022.

 

 

PARTNERZY: