Nowe władze stowarzyszenia.

dodano: 03.10.2021, przez

Trzydziestego września zarząd LKS Jedność 32 Przyszowice zwołał walne zebranie członków o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Najważniejszym punktem było wybranie nowych władz na kolejną, czteroletnią, kadencję. Poniżej pragniemy zaprezentować efekt końcowy, czyli finalny kształt nowych władz stowarzyszenia. 

 • Szołtysek Paweł – prezes,
 • Widuch Grzegorz – vice prezes,
 • Przybylski Kamil – vice prezes,
 • Sobel Krystian – sekretarz,
 • Skrzypczyk Joanna – skarbnik, 
 • Dolata Tomasz – członek zarządu,
 • Długaj Adam – członek zarządu,
 • Paleczek Marcin – członek zarządu,
 • Pyka Tomasz – członek zarządu,
 • Sosna Krystian – członek zarządu,
 • Żogała Tadeusz – członek zarządu.

Skład został powiększony z siedmiu do jedenastu osób. Joanna Skrzypczyk objęła funkcję skarbnika, natomiast nowymi członkami zostali: Tomasz Dolata, Marcin Paleczek oraz Tomasz Pyka. Dodatkowo funkcję drugiego vice prezesa objął Kamil Przybylski. Wszystkim wybranym przedstawicielom władz życzymy wytrwałości i skuteczności w podejmowaniu nowych inicjatyw.

Komentarze

PARTNERZY: