Wybrano nowe władze klubu.

dodano: 19.04.2018, przez

Trzynastego dnia kwietnia bieżącego roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków LKS Jedność 32 Przyszowice. Najważniejszym punktem było wybranie nowego zarządu na czteroletnią kadencję. Głosowanie tajne wyłoniło siedmiu członków z grona dziesięciu kandydatów. Zarząd podczas krótkiego posiedzenia wyłonił prezesa, vice prezesa, sekretarza, skarbnika oraz trójkę członków. Zgromadzonym członkom przedstawiono następujący kształt zarządu:

  • Prezes: Szołtysek Paweł,
  • Vice prezes: Widuch Grzegorz,
  • Sekretarz: Sobel Krystian,
  • Skarbnik: Przybylski Kamil,
  • Członek zarządu: Sosna Krystian,
  • Członek zarządu: Długaj Adam,
  • Członek zarządu: Żogała Tadeusz.

Pozostałe punkty zebrania zawierały elementy podsumowające minioną kadencję, sprawozdanie finansowe oraz plany na najbliższą przyszłość. Wybrany zarząd będzie realizował najważniejsze postulaty wpływające na rozwój klubu.

Komentarze

PARTNERZY: