Nowy termin zebrania.

dodano: 12.03.2016, przez

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego Jedność 32 Przyszowice zwołuje zebranie sprawozdawcze w dniu 16 marzec 2016 rok, godz. 19:00. Wszystkich członków uprasza się o stawiennictwo. Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej siedziby klubu zlokalizowanej w Przyszowicach przy ulicy Karola Miarki 1. Szczegółowy porządek obrad przedstawi uczestnikom osoba prowadząca.

Pierwotny termin zebrania wyznaczono na 4 marca bieżącego roku. Zebranie nie doszło do skutku z przyczyn losowych.

Komentarze

PARTNERZY: