Dotacje

LKS Jedność 32 Przyszowice w 2017 roku otrzymał z gminy Gierałtowice dwie dotacje.

  • Pierwszą w wysokości 68 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Z pływaniem i piłką nożną przeciw uzależnieniom i patologiom społecznym. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologią społecznym w 2017 roku.
  • Drugą w wysokości 16 000 zł przekazano na realizację zadania publicznego: Szkolenie sportowe dzieci w piłce nożnej. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.

Gmina Gierałtowice

PARTNERZY: